Pro přírodu

Švýcárna přírodě a lidem

o projektu

Vítejte na stránkách Základního článku Hnutí Brontosaurus Modrý kámen věnovaných projektu Švýcárna přírodě a lidem (77 – FN -050). Projekt je věnován přírodě Moravského krasu a lidem, kterým není příroda lhostejná.
Na tomto webu najdete informace o aktivitách, které v rámci projektu probíhají, o možnostech, jak se jich zúčastnit a také mnoho užitečných výstupů (metodik, publikací a prezentací), které si můžete zdarma stáhnout.

Přehled všech projektových akcí najdete zde:

PŘEHLED AKCÍ 2015/2016Projekt je součástí programu Fond pro nestátní neziskové organizace a je realizován díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udr- žitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.