Pro přírodu

z historie

„Stromy jsou básně, které země píše do nebe.“
(Ch. Fibrin)

Stromy, odvěcí průvodci člověka, byly vždy důležitou součástí našeho života. Poskytují dřevo, bez něhož by lidé nerozdělali první oheň ani nevyrobili první železo, bez něhož by nepostavili první domy ani největší gotické katedrály. Svým tělem vytvářejí úkryt a stín pro ostatní živé tvory za horkého léta i podzimní plískanice. Dávají potravu zvířatům i lidem, za dob hojonsti i nedostatku.

S nápadem dát stromům jejich vlastní oslavu přišli lidé ve Spojených státech amerických v 19. století. Krajina v Nebrasce uprostřed širých prérií byla v dobách kolonizace prakticky zcela beze stromů. Jeden z místních osadníků J. Sterling Morton se rozhodl tento stav změnit a zprvu na své zahradě začal pěstovat různé druhy stromů. Správně usoudil, že stromy pomohou místní vyprahlé a větrnné krajině. Jelikož byl povoláním novinář v místním vydavatelství, začal prostřednictvím novi informovat místní obyvatele o významu stromů v krajině a o přínosech jejich pěstování. Lidé se mohli inspirovat přímo v jeho zahradě. Brzy se v Nebrasce i díky tomuto muži povedo vysázet 1 milion stromů. Den, kdy se tak stalo – 10. duben 1872 – byl později vyhlášen jako první Den stromů – „the Arbor Day“.

Myšlenka těchto oslav se rychle šířila světem. V rámci Dne stromů se tradičně vysazovaly v místech oslav nové stromy. Také proto bylo obtížné stanovit jednotný termín oslav, protože vhodná doba pro výsadbu se liší podle klimatických podmínek v jednotlivých zemích.

V České republice (ale třeba také na Slovensku nebo v Polsku) připadá termín oslav na 20. říjen. Podzimní stromy jsou v té době krásně vybarvené a nastává ideální čas pro podzimní výsadbu. Tradice oslav u nás byla započata již v roce 1906, kdy na našem území fungovaly okrašlovací spolky – ty měly na starosti právě mimo jiné také výsadbu stromů ve veřejném prostoru. Dlouho zapomenutou tradici pak v roce 2000 úspěšně vzkřísili botanik Václav Větvička a řezbář Martin Patřičný.

Podle australského institutu pro péči o krajinu a ochranu přírody se nyní Den stromů slaví ve více než 50 zemích světa. Jedním z míst těchto oslav je každoročně také Ekologické volnočasové centrum Švýcárna, kde Základní článek Hnutí Brontosaurus pořádá vždy nejbližší sobotu akci pro veřejnost s názvem Den stromů.