Pro přírodu

Kosení

dobrovolnický tábor – kosení louky

26.6.- 3.7. 2015

Ekologické volnočasové centrum Švýcárna, Josefov 459, Adamov


Kosácký tábor s odbornou výukou kosení, tradičním dobrovolnickým kosením údolní louky v Moravském krasu a pestrým vzdělávacím programem.

Hlavním posláním tábora je dobrovolnická pomoc při ručním kosení nivní louky v CHKO Moravský kras a posílení motivace účastníků k aktivnímu občanství.

Součástí programu je několik přednášek a exkurze, které mladé lidi uvedou do komplexní problematiky dobrovolnictví a občanské angažovanosti ve vztahu k přírodě:

Být dobrovolníkem – Série krátkých přednášek a prezentací o významu a cílech dobrovolnické pomoci v oblasti péče o přírodu a krajinu.

Druhová rozmanitost přírody – Představíme si roli člověka ve světle genetické, ekosystémové a druhové biodiverzity.

Příroda pro člověka – člověk pro přírodu – Tématem bude občanská angažovanost na poli ochrany životního prostředí.

Přirozená stanoviště Moravského krasu – Exkurze po vybraných typových lokalitách Moravského krasu.

Dobrovolnictví a příroda v mém kraji – Večerní program sestavený z vlastních příspěvků účastníků (promítání fotografií, ochutnávky lokálních bioproduktů, sdílení zkušeností s dobrovolnictvím a jiné).

program Kosení


Účastníci tábora se aktivně zapojí do ručního kosení nivní louky v oblasti Moravského krasu. O své dobrovolnické zkušenosti budou psát také blog s cílem motivovat také další budoucí dobrovolníky k dobrovolnictví pro přírodu.


Přihlášení a více informací: Ing. Robert Kubáň (garant akce), 603 375 481, evvo.svycarna@centrum.cz