Pro přírodu

ke stažení

dobrovolnický tábor – kosení louky


Rádi byste uspořádali podobnou dobrovolnickou akci pro mladé všeho věku? Nechte se inspirovat naší metodikou.

metodika tábor Kosení


Objevte důležitost druhové roznamitosti přírody…

Druhová rozmanitost přírody