Pro přírodu

Otevřená učebnice přírodopisu

vzdělávací a osvětové akce pro všechny ekopedagogy

Začali jsme v roce 2013 několika víkendovými akcemi pro naše dobrovolníky, spolupracovníky a zaměstnance. Jako vedoucí a lektoři  environmentální výuky jsme cítili potřebu zlepšit naše znalosti o živé a neživé přírodě Moravského krasu a o její ochraně. Zároveň jsme se chtěli zdokonalit v tom, jak tyto znalosti a dovednosti předávat dál a být dobrými eko-pedagogy.

Moravský kras se pro nás stal otevřenou učebnicí přírodopisu, ze které rok za rokem čteme další nové kapitoly.

Od roku 2014 se k nám každoročně přidávají noví a noví čtenáři – kolegové ekopedagogové, pro které pořádáme pravidelné semináře, konference a víkendové akce.


V roce 2015 a 2016 jste zváni ke ke čtení o krajině a v krajině se zaměřením na geologii a geomorfologii nejen Moravského krasu (Krajina, příroda člověk) a dále ke hledání odpovědí na věčnou dětskou otázku Co v tom lese budeme dělat?.

Obě akce se konají díky grantové podpoře z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz