Pro přírodu

Vetřelec

dobrovolnický tábor pro dospělé s dětmi – Vetřelec

25.- 28.9. 2015

Ekologické volnočasové centrum Švýcárna, Josefov 459, Adamov


Čtyřdenní dobrovolnická akce pro rodiče a prarodiče s dětmi od 3 do 10 let.

Hlavním posláním tábora je dobrovolnická pomoc při monitoringu a odstraňování invazních druhů rostlin z části CHKO Moravský kras a posílení motivace účastníků k aktivnímu občanství.

Součástí akce je pestrý pracovní, vzdělávací, tvořivý a interaktivní program pro dospělé i děti. Doplňkový program dobrovolnické pracovní činnosti vede k posílení povědomí o biodiverzitě, přírodních a přirozených společenstvech místa, a také významu osobní aktivity lidí všech věkových kategorií k pomoci řešení aktuálních problémů životního prostředí:

Exkurze Vetřelci v Josefově – dva výlety za poznáváním invazních druhů v Josefovském údolí a seznámení se s pestrostí přirozených stanovišť.

Eko art – land art – přírodní tvoření a umění. Kurz ekoartových technik s prvky arteterapie určený pro rodiče. Účastníci tvoří v přírodě a s přírodou a na závěr proběhne ekázka ekoartových instalací, které vytvořili.

Za skřítky lesa – samostatná dětská výprava za lesní královnou a jejími skřítky. Půldenní program prohlubující vnímání přírody u dětí.

Ve tmě i ve dne – pozorování noční přírody pro rodiče společně s dětmi. Účastníci budou poslouchat noční zvuky a pozorovat dění v nočním lese. Budou si moci také vyzkoušet nocování v přírodě.

Spolu pro přírodu – nápady, náměty a dobré příklady, jak být přírodě užitečným dobrovolníkem.

program Vetřelec


Účastníci tábora se aktivně zapojí do monitoringu výskytu invazivních druhů rostlin a selektivního ošetření vybraných lokalit v oblasti Moravského krasu. O své dobrovolnické zkušenosti budou psát také blog s cílem motivovat také další budoucí dobrovolníky k dobrovolnictví pro přírodu.


Přihlášení a více informací: Ing. Robert Kubáň (garant akce), 603 375 481, evvo.svycarna@centrum.cz